รับ input จาก keyboard

ได้รับมอบหมายให้เขียนเกี่ยวกับ Go ในหัวข้อที่เป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆ คิดอยู่หลายวันเลยคิดย้อนไปว่าถ้าเราหัดเขียนโปรแกรมใหม่ๆสิ่งแรกที่เรามักจะได้ทำคือโปรแกรมคูณเลขเช่นรับ input จาก keyboard แล้วเอามาคูณสอง

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Print("Enter a number: ")
  var operand float64
  fmt.Scanf("%f", &operand)
  
  output := operand * 2
  
  fmt.Println(output)  
}

เขียนประมาณนี้แหละครับ โดยเราจะใช้ความสามารถของ package fmt เข้ามาช่วยโดยการเขียน

fmt.Scanf("%f", &operand)

โค้ดบรรทัดนี้แปลว่าเราจะรับค่าจาก keyboard ที่มี format เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีทศนิยมโดยเราจะสังเกตุได้จาก %f ที่เราใส่ไว้เป็น parameter ตัวแรกของฟังก์ชั่นโดย parameter ตัวนี้จะเปลี่ยนไปตามประเภทของข้อมูลที่เราต้องการรับเขามา โดยราบละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ fmt.Scanf

ดังนั้นการรับ input จาก keyboard ของ Go ก็สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ครับ