การทดสอบด้วยตัวอย่างใน Go

การทดสอบด้วยการใช้ตัวอย่างเป็นการทดสอบโดยการ execute function ที่จะใช้ทดสอบและนำ Standard Output มาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ โดยการที่จะรันการทดสอบแบบนี้ต้องจะมี convention คือ

  1. ชื่อฟังก์ชั่นต้องขึ้นต้นด้วย Example เช่น “func ExampleTime_Format()”
  2. ต้องมี comment code ขึ้นต้นด้วย Output: (หรือ output:) หากไม่มี go จะคอมไพล์แต่ไม่เรียกฟังก์ชั่นให้
  3. การตั้งชื่อของ Example ฟังก์ชั่นเราจะลงท้ายด้วยชื่อของฟังก์ชั่นหรือ type หรือ type_method ที่ใช้สำหรับทดสอบ  เช่นExamplePrintln // เป็นการทดสอบด้วยตัวอย่างของฟังก์ชั่น Println
    ExampleTime // เป็นการทดสอบด้วยตัวอย่างของ type Time
    ExampleTime_Format // เป็นการทดสอบด้วยตัวอย่าง method Format ของ type Time

ยกตัวอย่างเช่น

การรันการทดสอบด้วยตัวอย่างทำได้โดยใช้คำสั่ง go test ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใส่ option -v ให้กับ go test คือ

=== RUN: ExamplePrintln
— PASS: ExamplePrintln (0.00s)
PASS