ทดสอบ http ด้วย test server

การทดสอบด้วย test server จะเป็นการสร้าง server จำลองขึ้นมา และเรียกใช้งานผ่าน http ซึ่งเหมาะกับการทดสอบ http client

ขั้นตอนแรกให้เราสร้างไฟล์สำหรับทดสอบ ในที่นี้จะใช้ชื่อว่า client_test.go

  1. import “net/http/httptest” มาสำหรับเรียก test server ซึ่งจะเรียก function ชื่อ NewServer เอาไว้สำหรับสร้าง server ซึ่งรับ http.Handler นั้นเอง
  2. เราเรียกใช้ test server นี้ได้ด้วยการใช้ ts.URL ซึ่งเป็น endpoint ไปหา test server นั้นเอง

สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือการปิด server ด้วยการสั่ง ts.Close() เสมอ ซึ่งแนะนำให้ใช้ defer ไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะได้ไม่ลืม :)