วิธี type cast ของ Golang

ในภาษา C และ Java เราสามารถทำการ type casting หรือการแปลง type ง่ายๆได้โดยวิธีนี้ เช่น

int a = (int)10.1;

char b = (char) 97;

จะเห็นว่า เอาชื่อ type ไว้ภายในวงเล็บ แล้วเอาไปไว้ด้านหน้าค่าที่ต้องการแปลง แต่สำหรับ Golang เวลาทำ type cast จะต่างออกไปคือ ใช้ชื่อ type แต่ว่าวงเล็บแทนที่จะครอบ type แต่วงเล็บจะครอบค่าที่ต้องการแปลงเอง เหมือนกับการเรียกฟังก์ชันโดยชื่อ type เป็นฟังก์ชัน นั่นเอง ตัวอย่างเช่น

i := int(‘c’)

fmt.Println(i)

type cast จะใช้บ่อยๆในกรณีที่เราทำการสร้าง type ใหม่ของเราเอง และต้องการแปลงไปแปลงกลับระหว่าง type พื้นฐานที่เราเอามานิยาย type กับ type ของเราเอง เรื่องสร้าง type เดี๋ยวเขียนวันหลังอีกที