ใช้ Golang กับ MongoDB ผ่าน mgo

วันนี้มาดูวิธีใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ด้วย Golang ผ่านทาง package mgo กันครับ

เริ่มแรกติดตั้ง package mgo กันก่อนเลยโดยใช้

$ go get install gopkg.in/mgo.v2

ดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลย จะลอง insert document ไปที่ db ที่ชื่อ  test และ collection student ให้มีข้อมูล {name:”Weerasak”}

จะเห็นว่าหลักๆคือทำการติดต่อกับ mongo โดยการสร้าง session ขึ้นมาก่อนด้วยการใช้ mgo.Dial หลังจากนั้นถ้าไม่มี error อะไรเกิดขึ้น เราจะสั่ง defer session.Close() เอาไว้ก่อนเลยเพื่อให้ไม่ลืมปิด session

ต่อไปทำการเลือก db และ collection ที่เราจะทำการ insert โดยเรียกใช้ method DB ของ session และ เรียก method C ของ db ต่ออีกที โดยใส่ชื่อ db และ collection เป็น arguments ตามลำดับ

เมื่อได้ค่าของ collection มาแล้วเราจะใช้ method Insert โดยส่งค่าของข้อมูลประเภท bson.M ที่จริงคือข้อมูลแบบ map[string]interface{} นั่นเองล่ะ ถ้า insert แล้วไม่เกิด error อะไร ก็ได้ข้อมูลตามที่ต้องการใน db ละครับ

วันนี้ลองแค่ Insert ก่อนนะ ใครอยากลองอย่างอื่นตามได้ที่ document ของ mgo ที่ลิ้งนี้เลยครับ http://godoc.org/gopkg.in/mgo.v2