การทดสอบแบบ Example

package testing ของ Go มีการทดทอบ 3 แบบคือแบบที่ขึ้นต้นด้วย Test ขึ้นต้นด้วย Benchmark และ ขึ้นต้นด้วย Example วันนี้จะมาดูแบบ Example กัน

การทดสอบแบบ Example จะเป็นการเอาสิ่งที่ถูกปริ้นออกไปที่ standard output ไปเทียบกับ text ที่เราจะทดสอบที่ถูกเตรียมโดยใช้ comment ที่ขึ้นต้นด้วย // Output:

ตัวอย่างเช่น

เป็นโค้ดที่ผมใช้ทดสอบ function From ที่ทำการจัด format ให้กับ json text

เวลาเรารัน go test ก็จะเอาผลที่เกิดจากการ fmt.Println(formated) จะเอาไปเทียบกับสิ่งที่อยู่หลัง // Output: โดยตามคู่มือบอกว่า จะตัดช่องว่างหัวท้ายให้แล้วด้วยเวลาเปรียบเทียบ

เท่านี้ก็ได้วิธีทดสอบง่ายๆกรณีเรามี example เป็น text ที่ชัดเจนแล้วล่ะครับ