เอา playground มา embed ง่ายๆ บน blog ของเรา

นั่งนึกหาวิธีอยู่นานว่าจะเอา playground ของ golang มาลงบน blog เพื่อให้ง่ายต่อผู้อ่านในการทดลองแก้ไขและรันได้ยังไงแล้วก็ปิ้งขึ้นมาได้ว่าจริงๆ แล้วเราใช้ iframe ก็ได้นี่หน่า ด้วยโค้ดดังนี้

<iframe src="http://play.golang.org/p/duRF5gXJEP" width="600" height="400"></iframe>
Embed playground

จะได้ให้ได้ผลลัพธ์ด้านล่าง