สร้าง Array ที่มีขนาดตามค่าเริ่มต้น

ในภาษา Go นั้น Array คือ type ที่ต้องมีขนาดชัดเจน ส่วนการใช้งาน Array แบบเพิ่มลดขนาดได้นั้นแยกเป็น type อีกแบบคือ Slice ดังนั้นตอนเริ่มประกาศตัวแปร Array จริงๆแล้วต้องรู้ขนาดเช่น

nums := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}

ถ้าเป็น Slice ก็คือไม่ต้องกำหนดขนาด

nums := []int{1,2,3,4,5}

ซึ่งปกติผมจะไม่สนใจขนาดก็ไปใช้ Slice ไปเลยตลอดเวลา ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มลดขนาดของตัวแปรนี้เลย เราก็ควรที่จะสร้างเป็น Array แต่ถ้าต้องมีการแก้ไขจำนวนเริ่มต้นก็ต้องมานั่งแก้เลข 5 เป็น 10 เป็น 100 เอง

แต่จริงๆแล้ว Go มีวิธีการสร้าง Array อีกแบบโดยไม่ต้องกำหนดค่าจำนวนสมาชิกเอง แต่จะดูค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้ว่ามีขนาดเท่าไหร่ Array ก็มีขนาดเท่านั้น โดยใช้ … แทนค่าตัวเลข เช่น

nums := [...]int{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

ก็จะได้ nums เป็น Array ขนาด 9 นั่นเอง