rotate log

เรื่องมันเริ่มจากน้องใบไผ่ มาถามว่าผมทำ rotate log ยังไง ก็เลยพบความจริงว่า สมัยนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องนี้กันจริงจัง เราเลยไม่ได้ทำ lol ซึ่งเมื่อวันที่โปรเจ็คมัน go live ไปแล้ว เราก็เลยได้เห็นกระบวนท่า shell script มาทำสิ่งนี้ให้แทน ถึงจุดนี้น้องก็เลยบอกว่าผมจะไปใช้ https://github.com/natefinch/lumberjack แล้วนะ ผมก็เลยลองไปค้นดูเจอใน stackoverflow กล่าวถึงเรื่องนี้อยู่เป็น abstract พอประมาณ ที่นี่

Continue reading →