ข้อมูลแบบ array

จริงๆเรื่องนี้มีในโพสที่แปลหนังสือของพี่พัดแล้วล่ะ แต่ยังไม่ได้ publish แต่มันก็รวมอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะ ผมเลยขอหยิบเอา array ออกมาเป็นอีกโพสแล้วกันเพราะว่าใช้กันบ่อยๆ array เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับภาษา Golang ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นลำดับของข้อมูลประเภทเดียวกันและกำหนดขนาดหรือจำนวนข้อมูลที่อยู่ภายใน array เอาไว้คงที่ตั้งแต่ต้น เข้าถึงได้โดยใช้หมายเลข index   ประเภทข้อมูล array Golang ใช้ [เลขบอกจำนวนสมาชิก] เอาไว้หน้าชื่อประเภทข้อมูล เพื่อบอกว่าประเภทข้อมูลที่เราต้องการจริงๆคือ array ของข้อมูลนั้น ที่มีจำนวนตามที่กำหนดภายใน [] ซึ่งถ้าจำนวนภายใน [] ต่างกัน ถือว่าเป็นข้อมูลคนละแบบกัน เช่น [10]int แทน array ของ int จำนวน 10 ตัว [3]int แทน array ของ int จำนวน 3 ตัว [5]string แทน array ของ string จำนวน 5 […]

Continue reading →