for loop

เรื่องการทำงานวนซ้ำสำหรับภาษา Go นั้นมี keyword หลักตัวเดียวนั้นคือ for ที่ทำหน้าที่วนซ้ำ ถ้าใครเคยใช้ภาษาในลักษณะ C มาก่อนน่าจะเข้าใจ รูปแบบการใช้งานเช่น จะเห็นว่าคล้ายกับ C นั่นล่ะ แต่ไม่ต้องมีวงเล็บเปิดปิด ต่อมา ถ้าจะใช้งานในลักษณะเดียวกันแบบ while ของ C ทำได้เช่นกันดังนี้ ถ้าเกิดต้องการวนซ้ำแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรตรง for เลยทำได้ดังนี้ นอกจากนั้น ถ้าเป็นการวนซ้ำในข้อมูลแบบ array, slice, หรือ map สามารถใช้ keyword range ช่วยเพื่อกำหนดค่า index หรือ key และ value ที่อยู่ภายในโครงสร้างข้อมูลที่ว่ามา ในแต่ละรอบของ for ได้ ซึ่ง for ก็จะวนจนครบทุกข้อมูลที่อยู่ภายใน เช่น

Continue reading →