go run แล้วทำไมช้า?

slow-snail-1409322

บางครั้งที่เรา import Library เข้ามาบางตัวเช่น github.com/mattn/go-sqlite3  หรือกระทั่ง github.com/lib/pq พอสั่ง go run … หรือ go test แล้วปรากฏว่าทำงานช้าผิดปกติ อาจใช้เวลา30-50 วินาที กว่าจะรันโปรแกรมเราได้ ทั้งๆที่ปกติโกขึ้นชื่อเรื่องเร็วจี๋มิใช่ฤา แปลกใจปนหงุดหงิดนั่งสงสัยอยู่นาน

Continue reading →